Right menu

Bransjenyheter


Gruvedrift i Tana

Et av verdens største kvartsittbrudd ligger i Austertana. Her har LNS kontrakt med Elkem Tana AS om å hente ut kvartsitt til ferrosilisiumindustrien i hele verden.

Tana oversiktsbilde

Dagbruddet i Austertana er en av flere nordnorske gruver der LNS er driftsentreprenør.

Oppdraget for Elkem Tana AS går ut på å bore, sprenge og transportere 1,2 millioner tonn kvartsitt per år fra dagbruddet. I tillegg transporteres 200 - 250 tusen tonn subbus fra kainivå til avsluttet nivå 220 moh.

Dagbruddet ligger på omtrent 350 meters høyde, noe som er høyfjell så langt mot nord. Kvartsitten transporteres fra dagbruddet til knuseverket, 40 moh. Transportveien, som av maskinleverandører karakteriseres som "verdens tøffeste", har et fall på opp mot 1:7. Dette stiller store krav til mannskap og utstyr.

Fakta om prosjektet

Prosjektnavn

Kvartsittbrudd i Tana

Byggherre

Elkem Tana AS

Prosjekttype

Gruvedrift, dagbrudd

Adresse

Austertana, Norge

Byggetid

April 2001 - oktober 2018

Entrepriseform

Gruveentreprise - enhetspriskontrakt

Prosjektbeskrivelse

Boring, sprenging og transport av 1,2 millioner tonn kvartsitt per år fra dagbudd. Transportveien fra dagbruddet til kaianlegget har en stigning på 1:7, noe som setter store krav til mannskap og utstyr.